Til forældre

Hvordan du vejleder og støtter dit barn i deres uddannelsesvalg .

Det kan være svært at navigere i de mange uddannelsesmuligheder, som unge står over for i 8., 9. eller 10. klasse.

 

For bedre at kunne vejlede dit barn kan du på ug.dk læse om uddannelsesparathed, ansøgning til ungdomsuddannelse, brobygning, praktik og meget mere.


 

I tilfælde af at den unge gerne vil begynde i praktik, så kan du herunder finde den praktikaftale, som skal underskrives af praktikstedet og forældrene:


Praktikaftale imellem elev og virksomhed

 

 

Læs mere herunder for yderligere informationer om et eventuelt praktikforløb: