Brobygning for 10. klasse

Brobygning skal give den unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig skal brobygningen udvikle den unges faglige og personlige kompetencer.

Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.

 

Brobygning på en ungdomsuddannelse skal afspejle undervisningen i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

 

Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

 

 

Hvem kan komme i brobygning?

 

Brobygning tilbydes til:

 

  • elever i folkeskolen samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, og elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring. Brobygning til ungdomsuddannelserne varer i 2-10 dage. 
  • elever i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • alle elever i 10. klasse uanset skoleform
  • unge uden for skolen, som har brug for afklaring.

 

Skolens leder fastsætter omfanget af brobygningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis skolens leder i samråd med Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det ikke vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse, kan eleven undtages fra brobygning

 

 

Brobygning i 10. klasse

 

Brobygningen består af en obligatorisk og en frivillig del. Der kan i begge dele indgå kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

 

 

Obligatorisk del

Den obligatoriske del udgør en uge (svarende til 21 timer), som alle elever skal deltage i. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed. Brobygningen skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

 

 

Frivillig del

Ud over den obligatoriske brobygning skal elever i folkeskolens 10. klasse tilbydes at deltage i frivillig brobygning i op til 5 uger (dog højst 4 uger i 10.-klasseforløb, der er tilrettelagt på 20 uger eller mindre).

 

Andre skoleformer, der må tilbyde 10. klasse, kan tilbyde den frivillige brobygning inden for samme ramme som folkeskolen.

 

I den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) skal alle elever deltage i 6 ugers brobygning (svarende til 126 timer) til erhvervsuddannelse.

 

 

Brobygning for unge, der ikke går i 9. eller 10. klasse

 

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, og som har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse, kan komme i brobygning. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

 

Brobygning kan finde sted under følgende omstændigheder:

 

  • I tilknytning til tilbud for unge under 18 år efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • Som led i vejledningen af 18-årige kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. på mindst tre måneders længde, der udbydes af frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, der modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler.

 

Brobygning tilrettelægges af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller af skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Kilde: uvm.dk