Spring til indhold
Luk

SU Statens Uddannelsesstøtte

Du skal opfylde en række betingelser:

  • Du skal være optaget på en SU-godkendt uddannelse
  • Du skal være studieaktiv
  • Du skal være fyldt 18 år (du kan søge SU fra kvartalet efter du fylder 18 år
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte
  • Der er en grænse for, hvor meget du må have af anden indtægt ved siden af SU’en