Spring til indhold
Luk

Procedurer og tidsfrister

Procedure for indstilling at borger til STU, som ikke bor i betalings kommunen.

Hvis en borger skal afklares i forhold til en evt. STU forløb, er det hjemkommunes PPR eller socialforvaltning som retter henvendelse til UU, i opholdskommunen.
Dette er for at sikre et tæt samarbejde mellem de to parter, samt at hjemkommunen kan give en forhåndsgodkendelse på, at et evt. afklarings forløb må iværksættes.

Hvem kan rette henvendelse omkring en evt. indstilling at borger til STU.
– Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
– Efterskoler i form at særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb.
– Husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler.
– Produktionsskoler.
– Institutioner med erhvervsrettede uddannelser.
– Daghøjskoler.
– Værksteder og andre institutioner, herunder regionale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

Hvem har ansvaret for indstilling af borger til kommunalbestyrelsen.
Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for, at der foretages en indstilling til kommunalbestyrelsen om deltagelse i ungdomsuddannelsen. Sammen med indstillingen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vedlægge et udkast til en uddannelsesplan for den unges uddannelse.

Skoler der benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning
Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune, der i samarbejde med elev og forældremyndighedens indehaver om udfærdigelse af uddannelsesplan, samt ved afklaring af målgruppe for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune udarbejder efterfølgende udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune. (Dette kan evt. ske i samarbejde med Ungdommens uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.) Sagsgangen er, at samme Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har udfærdiget uddannelsesplan og indstillingspapirer, efterfølgende fremsender disse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med henblik på, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune herefter fremsender papirerne til sin »egen« kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for uddannelsen. Kommunalbestyrelsen tager endvidere stilling til den unges uddannelsesplan, hvis den unge er omfattet af målgruppen for ungdomsuddannelsen.

Skoler der ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Når en elev modtager undervisning på en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller en fri grundskole, som ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning, varetages vejledningsforpligtelsen i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov af Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune i samarbejde med elevens skole. Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune udarbejder i samarbejde med skolen udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen.