Spring til indhold
Luk

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hvad er en STU?

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller specialundervisning.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

STU’en er treårig, på fuld tid og gratis for dig. Uddannelsen er dog ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du er berettiget til det.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner.
Når uddannelsen er færdig, modtager du et kompetence papir, der beskriver de kompetencer, du har opnået.

Det er UUO, der vurderer, om du skal indstilles til ungdomsuddannelsen. Det lokale visitationsudvalg træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen for uddannelsen - og hvor du i givet fald skal gå.

Målet med STUen:

Formålet med STU’en er at give dig personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig voksentilværelse som muligt og komme videre i uddannelse og beskæftigelse.
STU’en er derfor en ungdomsuddannelse, der kan være et springbræt til voksentilværelsen.