Spring til indhold
Luk

Indhold og varighed

Sammen med din vejleder tilrettelægger I en toårig fleksibel uddannelsesplan. EGUen er tilrettelagt sådan, at uddannelsen er tilpasset dine mål, interesser og evner.
Der vil være en blanding af skoleundervisning (min. 20 uger og maks. 40 uger) og praktik i en eller flere virksomheder.

Praktik:
Praktikdelen fylder mest i uddannelsen og skal hjælpe dig med at udvikle praktiske færdigheder og viden om arbejdsmarkedet. Under praktiktiden vil du få elevløn.

Skoledel:
Skoledelen skal give dig både boglige og praktiske viden og færdigheder. Samtidig skal skoledelen skabe muligheder for videre uddannelse. Under skoleopholdet får du skoleydelse efter den gældende takst.

EGUen varer normalt to år og er en fuldtidsuddannelse.
Er det ikke muligt for dig at arbejde på fuld tid i praktikken (fx pga. handicap), kan uddannelsen forlænges med det antal uger, der svarer til den nedsatte arbejdstid.
De normale to år uddannelsen tager kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik.