Spring til indhold
Luk

Hvem er målgruppen

Du kan have gavn af en EGU hvis:

  • Du har indlæringsvanskeligheder 
  • Er af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer
  • Har personlige eller sociale problemer
  • Er skoletræt 
  • Er ledig og møder på Jobcenteret
  • Har vanskeligt ved at få job eller som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser

Du skal have motivationen for faglig og personlig udvikling, men har brug for et individuelt tilrettelagte og støttende forløb for at gennemføre en uddannelse. Gennem EGUen får du mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer


Hvordan bliver du godkendt?
Som EGU-elev skal du godkendes til uddannelsen af det lokale visitationsudvalg, der består af repræsentanter fra Jobcentret, UUO og produktionsskolen.

Det er din vejleder, rådgiver eller sagsbehandler, der indstiller dig til uddannelsen.