Spring til indhold
Luk

Specialvejledning Du har også en UU-vejleder, hvis du modtager specialundervisning

Modtager du specialundervisning, fx i specialklasser/specialskoler eller særlige vejlednings- og uddannelsesforløb har du også en UU-vejleder.

I vejledningen tager vi hensyn til din livssituation. Vi samarbejder tæt med dine forældre og fagpersoner, så som socialrådgivere, psykologer og konsulenter.

Fra 8. klasse og resten af skoletiden arbejder vi sammen om en uddannelsesplan som skal hjælpe dig med at træffe det rigtige uddannelsesvalg efter folkeskolen.

I 8. og 9. klasse tilbyder vi forskellige præsentations- og oplevelseskurser på ungdomsuddannelserne. Målet med dem er, at du bliver mere afklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse. Læs mere om kurserne her

Hvis du som elev fra specialskolen forlader 9. og 10. klasse og søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ønskede ungdomsuddannelse.
Det gør vejlederen ved at vurdere dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre ungdomsuddannelsen.
I vurderingen indgår dine standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der hjælper dig videre. Du kan f.eks. søge om en STU eller EGU.