Spring til indhold
Luk

Uddannelsesparathed Skole og UU-vejleder skal vurdere elevens uddannelsesparathed (UPV) ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger

Vurdering af din uddannelsesparathed (UPV), i forhold til at vælge og
gennemføre en ungdomsuddannelse, er en proces, som starter i 8. klasse.
Vurderingen skal sikre, at ikke-uddannelsesparate elever støttes med en
skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller
10. klasse.

Læs om uddannelsesparathedsvurderingens proces her

Hvis du vurderes ikke uddannelsesparat, laver du i samarbejde med dine
forældre, skolen og din UU-vejleder en plan for at hvilke aktiviteter der kan
være med til at gøre dig uddannelsesparat.
Vurderingen medvirker derfor bl.a. til, at du får den faglige støtte og vejledning,
som du har brug for, for at blive parat til en ungdomsuddannelse efter skolen.
Parathedsvurderingen vil stå i din uddannelsesplan.

Læs mere om ansvar, opgaver og tidsfrister omkring UPV her
Link til forældreuniverset på Uddannelsesguiden her