Spring til indhold
Luk

Inspiration 7. - 9. klasse

Inspiration til Uddannelse & job i 7. - 9. klasse

I uddannelse og job i 7.-9. klasse skal eleverne fokusere
på det kommende valg af ungdomsuddannelse.

Eleverne skal arbejde med tre kompetenceområder:

      ●    Personlige valg
      ●    Fra uddannelse til job
      ●    Arbejdsliv

Se desuden mere på emu.dk/7.-9.klasse

Generelle oversigter:
Forslag til Årsplan for 7. klasse
Forslag til Årsplan for 8. klasse
Forslag til Årsplan for 9. klasse

Virksomhedssamarbejde

Praktikkanon

Konkrete forløb:
Samarbejde med Bilka: 
  -Pressemeddelelse
  -Partnerskabsaftale
  -Årgangsaftaler

Oplæg til praktik - Markedspladsen
Besøg Den Grønne Boks

Virksomhedssamarbejde:
HOPS på JOBS!

Iværksætteri: Fra iværksætter til internationalt firma

Vejledningsforløb i 8. klasse: Projektvejledningsforløb for 8. årgang

Valgfag og Uddannelse og job:
Madkundskab – ud-af-huset
Fodbold – Valgfag Bold

Kursustilbud:
3 timers kursus i Uddannelse & Job –
for Unge miljøet/Overbygningen/Udskolingen

Til skolelederen