Spring til indhold
Luk

Uddannelse og job Uddannelse & Job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra 0.til 9. kl.

Uddannelse & Job har ikke et selvstændigt timetal,
men indgår som et emne i undervisningen i folkeskolens obligatoriske fag.

Undervisningen i uddannelse og job er inddelt i tre trinforløb
(børnehaveklassen-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.

I Uddannelse & Job skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne
interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer,
og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et
middel til at nå fremtidige erhvervs og beskæftigelsesmål.


Hvad siger skolens lov om Uddannelse & job?

Lov om folkeskolen

§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:
1) Færdselslære,
2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab,
3) uddannelse og job.
Stk. 2. Undervisningen i uddannelses og job skal tilrettelægges i
samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.


Hvad siger UU-centrenes lov om Uddannelse & job?

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

§ 5. Stk. 2. Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på
den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet
sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.
Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med
Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

Mere detaljeret information om Uddannelse og job kan findes her:
https://www.uvm.dk/


Find inspiration til Uddannelse og job her:
0. - 3. klasse
4. - 6. klasse
7. - 9. klasse