Spring til indhold
Luk

Studievalgsportfolio Elever skal udfylde et portfolio skema med elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i. Skemaet skal lægges ved uddannelsesplanen ved ansøgning til ungdomsuddannelse

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe
kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen
og i starten af ungdomsuddannelsen.

I forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse skal alle elever
udfylde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke(n) ungdomsuddannelse,
de ønsker at starte på.

Der skal til uddannelsesplanen vedlægges et portfolio skema, som
indeholder elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter,
eleven har deltaget i – blandt andet introduktionskurser og brobygning.

Læs mere om studievalgsportfolioen her

Nedenfor kan du finde portfolio afrapporteringsskema samt uddybende
vejledninger til henholdsvis vejledere/lærere og elever/forældre:

Afrapporteringsskema

Vejledning til elever/forældre

Vejledning til vejledere/lærere