Spring til indhold
Luk

Praktik Praktik kan være med til at vise vejen til uddannelse og job

Hvis du er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse eller job, kan praktik være med til at gøre dig mere afklaret. Du kan komme i praktik i 8., 9. eller 10. klasse.
Som udgangspunkt skal du selv forsøge at finde en praktikplads, men din UU-vejleder vil hjælpe dig med det administrative arbejde. 

Tag selv kontakt til virksomhederne
Gå ud til virksomhederne og spørg, om de har mulighed for at tage dig i praktik – det gør altid et godt indtryk på praktikværten selv at møde op. Husk at have afklaret hjemmefra, hvorfor du kunne tænke dig at komme i praktik hos netop den virksomhed. Og husk også at have talt med din lærer om, hvornår det passer bedst, at du er væk fra skolen for at være i praktik.
Når det lykkedes dig at få en praktikplads i hus, så få virksomheden til at udfylde praktikaftalen, aflever den til din UU-vejleder, som vil hjælpe dig med det administrative omkring forsikring m.m. Aflevér praktikaftalen i god tid til din UU-vejleder - helst en uge før praktikken begynder.

Du kan finde og printe praktikaftale her, samt læse om Statens forsikringsordning og lovgivning omkring praktik.


Hvis du går i 9. eller 10. klasse kan du søge om at komme i praktik i militæret, i en virksomhed som UUO har fast praktikaftale med, eller på SDU. Læs mere om:

Militærpraktik

Faste praktikpladser (stjernepraktik)

Praktik på det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU 
(En selvstændig praktikaftale skal udfyldes!)

Praktik som ingeniør i 2 dage 
(En selvstændig praktikaftale skal udfyldes!)