Spring til indhold
Luk

Odense     
Anette Jørgensen

Tlf: 24 88 56 61

Mail: ajoeg@odense.dk
  Næsby skole
Næsby 10. klasse
Sct. Albani
Balletskolen
10. klasse Camp 10
Tietgen: EUD 10 
Dagskolen 10. klasse  
UU-overgangsmentor 
Anne Brudvig

Tlf: 24 88 56 99

Mail: arbr@odense.dk

  Ubberud skole
Tarup skole
Paarup skole
Stige Friskole
Hjalleseskolens 10. kl.
Anne Mansa

Tlf: 24 88 56 98

Mail: alm@odense.dk

  Specialklasser: Lumby, Pårup. Special unge
Bettina Ring

Tlf: 24 88 56 75

Mail: bki@odense.dk
  Marie Jørgensen skolen + 10. klassen 
Tietgen:
20-20 Iværksætter +
20-20 Design
Friskolen City Odense
Hollufgårdskolen 
Jens Galschiødt Fruens
Koordinationsudvalget
Unge fra projekter
Unge & Rusmidler, Slotsgade
Rehabilitering
Ungerådgivningen TV3
Odense Designakademi
Britt Bendixen
Tlf: 24 88 56 82
Mail: brihb@odense.dk 
  Korup skole
Specialklasser Korup
Dalumskolen
Skt. Klemens skolen
Kroggårdsskolen
Spurvelund unge
Rasmus Rask skolen
 
Mia Lindholdt
Tlf: 30 33 41 84
Mail: miavl@odense.dk 
  Hunderupskolen
Sletten Skole
10. klasse enkeltfag
20-20 Medie på SDE
Uddannelsesmentor
UU-overgangsmentor
 
Randi Gregersen
Tlf: 30 51 61 38
Mail: rlsg@odense.dk

Kontoradresse:
Vindegade 18
  Uddannelsescafeen
Fokuseret indsats på SoSu 
Unge 18-25 år i Odense 
 

Heidi Andersen

Tlf: 29 42 74 19

Mail: heand@odense.dk

  Jobcenter Nordfyn
Unge 18-25 år Nordfyn
Unge 18-25 år Odense
Uddannelsesmentor
 
Hanne Myging Juul
Tlf.: 23 48 87 22
Mail: hju@kerteminde.dk
  Kerteminde Byskole + 10. klasse
Tingløkkeskolen
Højmeskolen
 
Henrik Sørensen

Tlf: 24 88 56 83

Mail: hens@odense.dk

  UV-data
Jobcenter Odense
KUU
Jeanet Rohold

Tlf: 24 88 56 72

Mail: jbro@odense.dk

  Fokuseret indsats 
Uddannelsesbroen
Unge 18 – 25 år i Odense

Jørgen B. Jensen

Tlf: 24 88 56 66

Mail: jbj@odense.dk 
  Rosengaardskolen 
Odense Friskole
Koordinator i
Den Grønne Boks
Uddannelse og Job konsulent
Jørgen Jensen

Tlf: 24 88 56 90

Mail: jojen@assens.dk
 

Vissenbjerg Skole
Aarupskolen

10. klasse Bellinge
Frøbjerg/Orte Friskole
Fyns Privatskole

Kasper Bøg Meszaros 

Tlf: 24 88 57 03

Mail: kbo@nordfynskommune.dk

  Jobcenter Nordfyn
Nordfyn specialklasser:
Otterup, Bogense, Søndersø
STU Nordfyn
Uddannelsesmentor
Rehabilitering
KUU
SSP: Otterup
Kasper Samuelsen

Tlf: 24 88 56 77

Mail: krsam@odense.dk
  Munkebjergskolen
Giersing Realskole + 10 klassen
UngSyd 10. klasse
Lilleskolen
H.C. Andersen Skolen

Keld Jacobsen

Tlf: 24 88 56 56

Mail: kjac@odense.dk
  Risingskolen
Seden skole
Søhusskolen
Lumby + Stige unge


Kirsten Pedersen

Tlf: 24 88 56 54

Mail: kped@odense.dk
  Fokuseret indsats 
Uddannelsesmentor 
Unge Odense 

Kristine Brorsen

Tlf: 24 88 56 92

Mail: krbro@odense.dk 
  Holluf Pile skole
Tingkærskolen 
Hjalleseskolen (8.+9.)
Konsulent: 
Virksom Skole
Uddannelsesmesse Odense
Kristine Damgaard Røn
Tlf.: 24 91 22 19
Mail: krdro@odense.dk
(Billede på vej) Sanderumskolen
Vestre skole
Provstedgårdskolen
Højby skole
Åløkke unge
 
Lis Kirkegaard

Tlf: 24 88 56 70

Mail: lwi@odense.dk 

  Kratholmskolen
Henriette Hørlück
Ådalskolen
Højby Friskole 
(Tilkøb på 4 x privatskoler)
Sct. Hans Skole
UU-overgangsmentor (VUC)
Louise Bobjerg

Tlf: 24 88 56 79

Mail:lobob@odense.dk

  Enghaveskolen
Specialklassen
STU i Odense
Merete Lund

Tlf: 24 88 56 60

Mail: merlu@odense.dk
  Alléskolen
Heltidsundervisningen i Ungsyd
Ungsyd Job 10
Radbyskolen
Hinderuplund Fruens Bøge
Odinskolen
Huset Ungsyd
Specialklasser:
Dalumskolen og Rosengårdskolen
Special Unge

Moustapha Abou Taha

Tlf: 24 88 56 59

Mail: malo@odense.dk 
  Abildgårdskolen
Ejerslykkeskolen
Roserskolen
Niels Christian Bredal

Tlf: 21 49 39 16

Mail: nbj@odense.dk

 

Specialklasser: Rising, Skibhus, Abildgård + special unge

Udannelsesmentor
Humlepigerne

 

Preben Elbek

Tlf: 51 24 73 28

Mail: pelb@odense.dk

  Jobcenter Odense
Rasmus Stricker

Tlf: 24 88 56 94

Mail: raspe@assens.dk

  Specialklasser:
Pilehaveskolen, Lærkeskolen
Opholdssteder:
Bjerget, Brahesholm, Opholdssted Fyn
STU-Assens
AMR
SSP
Uddannelsesmentor
Sascha Myging Andersen

Tlf: 24 88 56 96

Mail: sman@odense.dk

  STU Odense
Nørrebjergskolen
Sirin Can

Tlf: 24 88 56 67

Mail: sca@odense.dk

  Fokuseret indsats 
Unge 18-25 år i Odense 
Rehabilitering
Susanne Munk
Tlf.: 20 51 58 93
Mail: suman@odense.dk

 

  Unge 18-25 år i Odense
Fokuseret Indsats Odense
Uddannelsesmentor
 
Thomas Koch

Tlf: 23 41 39 03

Mail: thmk@odense.dk

  Uddannelsescafeen
Specialskoler: Vangeledgård, 
Svennebjerggård 
STU Odense 
Uddannelsesmentor 

Vibeke Lindegaard

Tlf: 24 88 57 05

Mail: clin@odense.dk 
  Al-Salahiyah skolen
Agedrup skole 
Rising Ungdomsakademiet
Hindsholm Skole
Konsulent:
Kollektiv vejledning
Rehabilitering