Spring til indhold
Luk

Nyborg

     
Henrik Bo Christensen

Tlf.: 24 88 56 53

Mail: hboc@nyborg.dk

 

 

 

 

 

  Specialklasser: Rævebakkeskolen,
Langemosen, Juulskovhuset &
Novus Vita (uden intern skole)
Enkelt-mands undervisning
(ungdomsskolen)
Specialunge over 18 år
Rehabiliteringsteam
STU Nyborg 
SSP: Rævebakkeskolen 

Helene Hagsten Pedersen
Tlf.: 51 72 23 81
Mail: hhp@nyborg.dk


 BILLEDE

VEJ!
Nyborg Friskole inkl. 10. klassen
Nyborg Private Realskole
Birkhovedskolen + 15-17 årige
½ 10. klasse U-centret i Nyborg
Svindinge Friskole
Langtved Friskole
Refsvindinge Friskole

Iben Bohr 

Tlf.: 24 88 56 85 

Mail: ibb@nyborg.dk 

 

 

 

 

 

  Danehofskolen + unge
15-17 årige i skoledistrikt Birkhoved
Jobcenter Nyborg + unge
Modtagerklassen
Uddannelsescaféen i Nyborg


Lene Skovgaard 
Tlf.: 24 88 56 50
Mail: lsh@nyborg.dk 
  Unge i Nyborg 18 – 25 år 
(Cpr: 19 – 31)
Jobcenter Nyborg (2 dage á 5 timer)
STU Kerteminde
Heldagsskolen i Nyborg  
(inkl. specialunge over 18 år)
SSP: Heldagsskolen i Nyborg 
Lene Svejborg

Tlf.: 24 88 56 89 

Mail: les@nyborg.dk

 

 

 

 

 

  Vibeskolen + unge
4Kløverskolen + unge
½ 10. klasse U-centret i Nyborg
TR
UU-overgangsmentor
SSP: Vibeskolen + 4Kløverskolen 

Tina Martiena
Tlf.: 51 72 23 81
Mail: tsm@nyborg.dk 


  På barsel - se i stedet 
Helene Pedersen
oven for.

Mette Christensen
Tlf.: 29 10 78 13
Mail: mch@kerteminde.dk
  Uddannelses Café Kerteminde
Projekt IUP 
Specialklasser: Kerteminde kommunale
ungdomsskole i Mesinge
Unge Kerteminde 18-25 år 
TR 
SSP i Kerteminde
Rehabilitering
Jobcenter Nyborg
Uddannelsesmentor